ائلچین ELÇİN

تورک دیلی و ادبیاتی

بولود قاراچورلو (سهند) : یاساق شعیری

+0 بگندیم

آچار سؤزلر : آذربایجان,