ائلچین ELÇİN

تورک دیلی و ادبیاتی

لسان الطیر، امیر علیشیر نوایی Lison ut-Tayr, Alisher Navoiy PDF

+0 بگندیم

Алишер НАВОИЙ

علی شیر نوایی

«ЛИСОНУТ-ТАЙР»
(ҚУШ ТИЛИ)

لسان الطیر

(قوش تیلی)

Тошкент

تاشکند 
Адабиёт ва санъат нашриёти

ادبیات و صنعت نشریاتی
1991

دانلود

YÜKLƏآچار سؤزلر : علیشیر نوایی, اؤزبکجه, تورک دونیاسی, تورکی دیللر,